MUDr. Tereza Bardová

Praktická lékařka pro děti a dorost

Vážení rodiče, milé děti,

vítáme Vás na stránkách dětské ordinace v Opařanech a Sepekově.

Naším cílem je poskytování kvalitní léčebné a preventivní péče dětem od narození do 19 let věku v příjemném, přátelském prostředí pro Vás a především pro Vaše děti.

Pokračovat na Medevio

Jsme  Online

  • Stáhněte si do mobilu aplikaci MEDEVIO.
  • Zaregistrujte se.
  • Najděte si svého lékaře.
  • Z jednoho účtu můžete obsluhovat i více pacientů (rodinu apod.)

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny pro nemocné

ošetření nemocného dítěte, kontroly, vhodné tel. objednání

Ordinační hodiny pro objednané

preventivní prohlídky zdravých dětí, očkování, návštěvy

Prosíme Vás o respektování uvedených časů pro nemocné a zdravé pacienty.

Ordinace v Sepekově
Objednaní (odběry, výtěry)
Nemocní
Objednaní
Pondělí
Úterý
7:00 - 7:30
7:30 - 10:00
10:00 - 12:00
Středa
Čtvrtek
7:00 - 7:30
7:30 - 10:00
10:00 - 12:00
Pátek
Ordinace v Opařanech
Nemocní
Objednaní
Pondělí
7:30-10:00
10:00-11:30 12:00-14:30
Úterý
Středa
7:30-10:00
10:00-11:30 12:00-15:00 15:00-18:00 (návštěvy)
Čtvrtek
Pátek
7:30-10:00
10:00-12:00

Mimo uvedené ordinační hodiny pouze v akutních a naléhavých případech ošetření dítěte Lékařskou službou první pomoci pro děti.

Nemocnice Tábor

ambulance dětského odd.,

2. patro, budova A

tel: 381 606 613

pondělí – pátek

18:00-22:00 hod

sobota, neděle + svátky

9:00-21:00 hod

Nemocnice Písek

ambulance dětského odd.

tel: 382 772 180

pondělí – pátek

16:00-20:00 hod

sobota, neděle + svátky

8:00-17:00 hod  

O Nás

MUDr. TEREZA BARDOVÁ – lékařka

Od 1.1.2024 převzala ordinace po paní doktorce MUDr. Jitce Trucové, která po mnohaleté precizní lékařské péči o děti a dospívající v ordinacích v Opařanech a Bechyni ukončila svou činnost pro odchod do důchodu.

Vzdělání:

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor všeobecné lékařství atestace v oboru Pediatrie

Praxe:

2014 – 2023 – Dětské oddělení Nemocnice Písek, a.s.

diabetologická ambulance pro děti, DeO Nemocnice Písek, a.s.

Odborné stáže:

diabetologie a endokrinologie, chirurgie a dětská chirurgie, neonatologie, dětská JIRP

Členství v odborných společnostech: 

Česká lékařská komora

Česká lékařská společnost J.E. PurkyněSdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Osobní praxe:

aktivní i pasivní účast na řadě odborných vzdělávacích akcích

máma 3 dětí 

VENDULA KŘIVÁNKOVÁ  zdravotní sestra

Vzdělání:

Střední zdravotnická škola Tábor, obor všeobecná sestra

Praxe: 

1993 – 1995 – Dětské oddělení Nemocnice Tábor

1996 – 2023 – zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Osobní praxe:

máma 2 dětí

Potřebuji zařídit

Lékařské posudky
Žádosti o vyjádření k zdravotnímu stavu Vašeho dítěte a posouzení zdravotní způsobilosti k různým činnostem se řídí dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách, vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Lékařské posudky nelze ve většině případů vystavit na počkání! Vystavení posudku je v kompetenci pouze registrujícího lékaře, nikoli zastupujícího, neodkládejte proto jejich vyřízení na poslední chvíli. Pokud je dítě sledováno v odborné ambulanci (kardiologie, neurologie, psychiatrie, ...), je vždy nutné doložit k vystavení posudku aktuální lékařské zprávy. Lékařské posudky nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, hradí je pacient dle platného ceníku.
Dětský tábor, škola v přírodě, lyžařský kurz
Platnost 2 roky -lékařský posudek o zdravotní způsobilosti -nutné doložit zprávy z odborných ambulancí (alergologie, neurologie, …)
Sportovní prohlídka
Platnost 1 rok - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu spojený  s prohlídkou dítěte - nutno se objednat - u výkonnostního sportu je nutné klidové EKG - provádí MUDr. Jan Neškudla, dětská kardiologická ambulance Nemocnice Tábor, tel. 381 606 662 - součástí posudku je Dotazník sportovce zaměřený na výskyt závažných onemocnění srdce s rizikem náhlé srdeční smrti
Řidičský průkaz
lékařský posudek k řízení motorových vozidel spojený s prohlídkou se objednat - součástí posudku je Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní   způsobilosti
Přihláška na střední školy
Pro každou školu či obor zvlášť - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - přihláška ke studiu musí být řádně vyplněná (název, adresa školy, kód studijního oboru) - omezení ze zdravotních důvodů pro vybraný studijní obor se řídí Nařízením  vl. č. 211/2010 Sb. a č. 367/2012 Sb.o.
Previous slide
Next slide

Dotazník sportovce zaměřený na výskyt závažných  onemocnění srdce s rizikem náhlé srdeční smrti – ke stažení zde, možno  vyplnit předem

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti  ke stažení zde, možno vyplnit předem

Vybavení

CRP test – vyšetření z kapky krve z prstu k rozlišení bakteriální a virové infekce,

k posouzení nutnosti zahájení antibiotické léčby

StrepA test – výtěr z krku k vyšetření přítomnosti Streptococcus pyogenes (angína)

Glukometr – stanovení glykémie (hladiny krevního cukru) z kapky krve z prstu

Pulzní oxymetr – stanovení saturace hemoglobinu kyslíkem a tepové frekvence

Otoskop – vyšetření ucha k vyloučení ev. zánětu

Bezrtuťový tonometr – přesné měření tlaku

Bezkontaktní teploměr

Digitální kojenecká váha

Germicidní lampa    

Kontakty

 MUDr. Tereza Bardová         

 e-mail: bardova.detske@gmail.com

Vendula Křivánková         

e-mail: bardova.detske.sestra@gmail.com

Adresa ordinace

Ordinace Opařany

Ordinace Sepekov

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Bardova-detske © 2023

Web design: COMPTUR