MUDr. Tereza Bardová

Praktická lékařka pro děti a dorost

Vážení rodiče, milé děti,

vítáme Vás na stránkách dětské ordinace v Opařanech.

Naším cílem je poskytování kvalitní léčebné a preventivní péče dětem od narození do 19 let věku v příjemném, přátelském prostředí pro Vás a především pro Vaše děti.

Aktuality

Ordinační hodiny

Denně v čase 7:00 – 7:30 hod pouze pozvaní pacienti na odběry, výtěry, apod. 

Ordinační hodiny pro nemocné

ošetření nemocného dítěte, kontroly, vhodné tel. objednání

Ordinační hodiny pro objednané

preventivní prohlídky zdravých dětí, očkování, návštěvy

Prosíme Vás o respektování uvedených časů pro nemocné a zdravé

pacienty.

Ordinace v Bechyni
Nemocní
Objednaní
Pondělí
uzavřeno
uzavřeno
Úterý
uzavřeno
uzavřeno
Středa
uzavřeno
uzavřeno
Čtvrtek
uzavřeno
uzavřeno
Pátek
uzavřeno
uzavřeno
Ordinace v Opařanech
Nemocní
Objednaní
Pondělí
7:30-10:00
10:00-11:30 12:00-14:30
Úterý
7:30-10:00
10:00-12:00
Středa
7:30-10:00
10:00-11:30 12:00-15:00 15:00-18:00 (návštěvy)
Čtvrtek
7:30-10:00
10:00-12:00
Pátek
7:30-10:00
10:00-12:00

Mimo uvedené ordinační hodiny pouze v akutních a naléhavých případech ošetření dítěte Lékařskou službou první pomoci pro děti.

Nemocnice Tábor

ambulance dětského odd.,

2. patro, budova A

tel: 381 606 613

pondělí – pátek

18:00-22:00 hod

sobota, neděle + svátky

9:00-21:00 hod

Nemocnice Písek

ambulance dětského odd.

tel: 382 772 180

pondělí – pátek

16:00-20:00 hod

sobota, neděle + svátky

8:00-17:00 hod  

O Nás

MUDr. TEREZA BARDOVÁ – lékařka

Od 1.1.2024 převzala ordinace po paní doktorce MUDr. Jitce Trucové, která po mnohaleté precizní lékařské péči o děti a dospívající v ordinacích v Opařanech a Bechyni ukončila svou činnost pro odchod do důchodu.

Vzdělání:

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor všeobecné lékařství atestace v oboru Pediatrie

Praxe:

2014 – 2023 – Dětské oddělení Nemocnice Písek, a.s.

diabetologická ambulance pro děti, DeO Nemocnice Písek, a.s.

Odborné stáže:

diabetologie a endokrinologie, chirurgie a dětská chirurgie, neonatologie, dětská JIRP

Členství v odborných společnostech: 

Česká lékařská komora

Česká lékařská společnost J.E. PurkyněSdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Osobní praxe:

aktivní i pasivní účast na řadě odborných vzdělávacích akcích

máma 3 dětí 

VENDULA KŘIVÁNKOVÁ  zdravotní sestra

Vzdělání:

Střední zdravotnická škola Tábor, obor všeobecná sestra

Praxe: 

1993 – 1995 – Dětské oddělení Nemocnice Tábor

1996 – 2023 – zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Osobní praxe:

máma 2 dětí

Potřebuji zařídit

Lékařské posudky
Žádosti o vyjádření k zdravotnímu stavu Vašeho dítěte a posouzení zdravotní způsobilosti k různým činnostem se řídí dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách, vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Lékařské posudky nelze ve většině případů vystavit na počkání! Vystavení posudku je v kompetenci pouze registrujícího lékaře, nikoli zastupujícího, neodkládejte proto jejich vyřízení na poslední chvíli. Pokud je dítě sledováno v odborné ambulanci (kardiologie, neurologie, psychiatrie, ...), je vždy nutné doložit k vystavení posudku aktuální lékařské zprávy. Lékařské posudky nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, hradí je pacient dle platného ceníku.
Dětský tábor, škola v přírodě, lyžařský kurz
Platnost 2 roky -lékařský posudek o zdravotní způsobilosti -nutné doložit zprávy z odborných ambulancí (alergologie, neurologie, …)
Sportovní prohlídka
Platnost 1 rok - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu spojený  s prohlídkou dítěte - nutno se objednat - u výkonnostního sportu je nutné klidové EKG - provádí MUDr. Jan Neškudla, dětská kardiologická ambulance Nemocnice Tábor, tel. 381 606 662 - součástí posudku je Dotazník sportovce zaměřený na výskyt závažných onemocnění srdce s rizikem náhlé srdeční smrti
Řidičský průkaz
lékařský posudek k řízení motorových vozidel spojený s prohlídkou se objednat - součástí posudku je Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní   způsobilosti
Přihláška na střední školy
Pro každou školu či obor zvlášť - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - přihláška ke studiu musí být řádně vyplněná (název, adresa školy, kód studijního oboru) - omezení ze zdravotních důvodů pro vybraný studijní obor se řídí Nařízením  vl. č. 211/2010 Sb. a č. 367/2012 Sb.o.
Previous slide
Next slide

Dotazník sportovce zaměřený na výskyt závažných  onemocnění srdce s rizikem náhlé srdeční smrti – ke stažení zde, možno  vyplnit předem

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti  ke stažení zde, možno vyplnit předem

Vybavení

CRP test – vyšetření z kapky krve z prstu k rozlišení bakteriální a virové infekce,

k posouzení nutnosti zahájení antibiotické léčby

StrepA test – výtěr z krku k vyšetření přítomnosti Streptococcus pyogenes (angína)

Glukometr – stanovení glykémie (hladiny krevního cukru) z kapky krve z prstu

Pulzní oxymetr – stanovení saturace hemoglobinu kyslíkem a tepové frekvence

Otoskop – vyšetření ucha k vyloučení ev. zánětu

Bezrtuťový tonometr – přesné měření tlaku

Bezkontaktní teploměr

Digitální kojenecká váha

Germicidní lampa    

Kontakty

 

         

            MUDr. Tereza Bardová

            e-mail: bardova.detske@gmail.com

 

           

           Vendula Křivánková

            e-mail: bardova.detske.sestra@gmail.com

Adresa ordinace

Ordinace Opařany

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Bardova-detske © 2023

Web design: COMPTUR