přijímáme nové pacienty

registrace je možná od 2.1.2024

pokud možno e-mailem: bardova.detske.sestra@gmail.com,

telefonicky

potřebné údaje o dítěti:

– jméno a příjmení, rodné číslo, pojišťovna, adresa bydliště

– jméno a příjmení rodiče a telefonní kontakt na Vás

– jméno a adresa stávajícího dětského lékaře (u tohoto lékaře je ze zákona

                                    nutná registrace dítěte po dobu min. 3 měsíců)