Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou

Vystavení lékařského posudku pro řidičský průkaz….  400 Kč

Vystavení lékařského posudku o zdrav. způsobilosti…. 200 Kč

(tábor, škola v přírodě, lyžařský kurz) – platnost 2 roky

Vystavení lékařského posudku o zdrav. způsobilosti ke sportu…. 400 Kč

Vystavení lékařského posudku ke vzdělávání (MŠ, SŠ, VŠ)…. 150 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně….  500 Kč

Vystavení lékařského posudku pro svářečský kurz….  200 Kč

Lékařská prohlídka na vlastní žádost….    400 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace….   300 Kč

Lékařské potvrzení pro pojišťovnu (hlášení úrazu, bolestné)….  300 Kč

Vyřízení duplikátu zdravotního nebo očkovacího průkazu….  200 Kč

Vystavení potvrzení – různá, na vlastní žádost….  100 Kč

Aplikace injekce – očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou….   200 Kč